Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lærkereden - specialtilbud 3-6 årige

Lemvig Kommunes tilbud til småbørn med særlige behov

Lemvig Kommunes tilbud til småbørn med særlige behov er placeret på Harboøre Skole og Børnecenter – i daglig tale kaldet Lærkereden. Lærkereden har egne basislokaler, men er en integreret del af den almene børnehavedel.
Visitation til Lærkereden sker gennem Lemvig Kommunes visitationsudvalg. Børn med specialpædagogiske behov fra hele Lemvig kommune kan visiteres.

Som udgangspunkt modtages børn i alderen 2,10 år og op til skolealderen.
I Harboøre skole og Børnecenter tilbydes her et specialpædagogisk miljø, hvor integrationen med den almene børnehave vægtes højt – og altid med udgangspunkt i det enkelte barns evner og behov.
Der er på Harboøre Skole og Børnecenter ansat pædagoger med specialpædagogisk uddannelse, som har særligt fokus på børnene i specialgruppen.

Lærkereden er en integreret del af Harboøre Skole og Børnecenter
Lærkereden er en af tre grupper i børnehaven på Harboøre Skole og Børnecenter, og gruppen indgår naturligt i flere aktiviteter og samvær med de øvrige børn.

Målgruppe
Lærkeredens målgruppe er børn med særlige behov, som i kortere eller længere perioder har behov for specialpædagogiske rammer, og hvor strukturen i dagligdagen er præget af ro, stabilitet og genkendelighed. Børnene, der visiteres til Lærkereden, har oftest et særligt behov for at udvikle deres personlige, fysiske, motoriske og/eller sociale kompetencer. Der samarbejdes med alle skoler i Lemvig Kommune om overgang til skoletilbuddet uanset, om det er til almenklasse eller specialklasse.

Det pædagogiske fokus
I Lærkereden er udgangspunktet altid det enkelte barns evner og behov, og derfor arbejdes der ofte med piktogrammer, tegn-til-tale, fotos, gentagne og genkendelige aktiviteter, og der prioriteres tid til bl.a. svømning og fysioterapi, såfremt det vurderes, at det gavner det enkelte barn. Personalet samarbejder med fysioterapeuter, autisme-konsulent, PPR og andre relevante ressourcepersoner, når det giver mening i forhold til det enkelte barns udvikling.
Lærkereden har en højere normering end de almene tilbud for at kunne varetage børnenes specialpædagogiske behov, og det prioriteres, at åbningstiden dækkes af pædagoger med særlige kompetencer indenfor specialpædagogik.
Arbejdet i Lærkereden bærer præg af en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til det enkelte barn. Med udgangspunkt i barnets ressourcer og behov udarbejdes individuelle handleplaner, som følges og revurderes mindst to gange årligt.

Lærkeredens hverdag
Den specialpædagogiske indsats foregår oftest i tiden kl. 9-14, da bemandingen prioriteres på dette tidspunkt. Den resterende tid bruges ofte på højtlæsning, leg, tegning og andet, som motiverer det enkelte barn.