Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvem er vi?

                                       Hvem er vi i Skolen?

 

Harboøre Skole og Børnecenter er en af Lemvig Kommunes 7 folkeskoler. Skolen er beliggende i Harboøre, der er en by med ca. 1.600 indbyggere. Yderligere oplysninger om egnen kan findes på www.lemvig.dk.

 

Skolen drives efter landsbyordningen, som er en fælles institution bestående af børnehave, SFO og skole. Derudover er der både i børnehave og skole en specialafdeling, som arbejder tæt sammen med almenafdelingen. Skolebestyrelsen er valgt blandt forældre til børn fra børnehave, skole og Y-klasse(specialafdeling i skolen).

Skolen er opdelt i 3 afdelinger. Indskoling: 0. - 3. årgang, mellemtrin: 4. – 6. årgang og overbygning: 7. – 9. klasse. Specialafdelingen er ligeledes opdelt i Y-indskoling, Y-mellemtrin og Y-overbygning. I afdelingerne er der udstrakt grad af selvstyre.

Pr. august 2019 er der 258 børn på Harboøre Skole og Børnecenter fordelt således:
176 elever i den almene skoledel, 46 elever i specialafdelingen i skoledelen og 36 børn i børnehaven. Der er endvidere indskrevet 43 børn i vores SFO.

Pr. august 2019 er der ca. 60 ansatte på Harboøre Skole og Børnecenter.

Harboøre Skole og Børnecenter er certificeret som en DGI Børnehave og DGI Profilskole.

Harboøre Skole og Børnecenter samarbejder tæt med Harboøre Centret, som er rammen om idrætsundervisningen, arrangementer mm.